کنکور و مشاوره (کنکور میلاد) - مجری طرح "کنکور ارزان است" کنکور و مشاوره (کنکور میلاد) مجری طرح "کنکور ارزان است" دفتر مرکزی انجمن : اصفهان - کاشان - بلوار دانش رئیس دفتر انجمن : فرشید پورمند مدیر سایبری انجمن : حجت جعفری مشاور ارشد انجمن : امیر سبحان رستمی - کیوان البرزیان مسئول صفحات اجتماعی : سید امیر بحرینی مدیر انجمن : میلاد باغبان ها - 09367126579 http://konkurmilad.mihanblog.com 2018-09-20T15:43:00+01:00 text/html 2016-03-13T20:14:44+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی برنامه ی عیدانه http://konkurmilad.mihanblog.com/post/86 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2016-03-13T19:33:22+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی وب سایت کنکور میلاد باز می گردد http://konkurmilad.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><b><font color="#ff0000">وبسایت کنکور میلاد با مدیریت جدید باز می گردد</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><b><font color="#ff0000"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><b><font color="#ff0000"><br></font></b></span></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://iasos.com/artists/jparker/mount-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از این پس مدیر آموزشی با حفط سمت به عنوان مدیر وب سابت کنکور میلاد فعالیت خودشان ادامه می دهند.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سعی بر آن خواهد بود که با پست های مشاوره ای و آموزشی بیشتری در خدمت شما عزیزان باشیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">با ما همراه باشید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b>بهنام رحیمی</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نقاشی: جاده ای به سوی قله کوه اثر جوزف پارکر</font></div> text/html 2015-09-02T09:13:01+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی فیلم آموزش استفاده صحیح از جزوات کنکور http://konkurmilad.mihanblog.com/post/80 <br><br><br><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/www.konkurmilad.irB.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="656" hspace="0" border="0" vspace="0" width="507"><br><br><br><br><br><br><div align="right"><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b><font color="#FF6600">برای هر دانش آموزی واجب است این فیلم را مشاهده کند و بهترین <br><br>منابع آموزشی را بشناسد و شیوه استفاده از انها را فرا بگیرد</font></b></font><br></div><b><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br><br><br><br></font></b><div align="center"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font color="#3366FF"><a href="http://www.aparat.com/v/m1TQj" target="_blank" title="فیلم آموزش استفاده صحیح از جزوات کنکور (کنکور میلاد)"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b>دانلود فیلم آموزش استفاده صحیح از جزوات کنکور با حجم 65.08 مگابایت / aparat</b></font></a></font></span></div><p><br></p><p><br></p><p><br></p><br><br><br></div></div> text/html 2015-09-02T09:12:47+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی دانلود نمونه جزوات انجمن کنکور میلاد http://konkurmilad.mihanblog.com/post/78 <br><br><br><br><div align="center"><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/CYMERA_20150809_185339.jpg" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="563" hspace="0" border="0" vspace="0" width="547"><br></div><br><br><br><br><br><div align="right"><a href="http://s3.picofile.com/file/8206590592/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_www_konkurmilad_ir_.pdf.html" target="" title=""></a><ul><li><a href="http://s3.picofile.com/file/8206786800/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF.rar.html" target="_blank" title=""><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">لینک دانلود نمونه جزوه زیست کنکور میلاد (PDF)</font></font></a></li></ul><p><br></p><p><br></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"></font><ul><li><a href="http://s3.picofile.com/file/8206786926/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF.rar.html" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="5">لینک دانلود نمونه جزوه شیمی کنکور میلاد (PDF)</font></a></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p></div></div> text/html 2015-09-02T09:12:18+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی سامانه پرسش و پاسخ http://konkurmilad.mihanblog.com/post/77 <br><br><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/www.konkurmilad.irA.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="655" hspace="0" border="0" vspace="0" width="511"><br><br><br><br></div> text/html 2015-09-02T09:01:11+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی نرم افزار تست یار http://konkurmilad.mihanblog.com/post/81 <br><br><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/testyar4.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان" align="bottom" height="251" hspace="0" border="0" vspace="0" width="165"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/testyar2.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان" align="bottom" height="251" hspace="0" border="0" vspace="0" width="165"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/testyar1.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان" align="bottom" height="251" hspace="0" border="0" vspace="0" width="165"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/testyar3.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان" align="bottom" height="251" hspace="0" border="0" vspace="0" width="165"><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="right"><ul><li><a href="http://s3.picofile.com/file/8209796692/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B1_www_konkurmilad_ir_.rar.html" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>دانلود نرم افزار با حجم 1.20 مگابایت /&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 102, 0);"></span><font color="#FF6600">pico file</font></b></font></a></li></ul><p><br></p><p><br></p></div></div> text/html 2015-08-23T08:00:18+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی نرم افزار تخمین رتبه کنکور http://konkurmilad.mihanblog.com/post/79 <br><br><br><br><div align="center"><br>&nbsp; <img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/takhminrotbe33.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="243" hspace="0" border="0" vspace="0" width="167">&nbsp;&nbsp; <img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/takhminrotbe11.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="241" hspace="0" border="0" vspace="0" width="165">&nbsp;&nbsp; <img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/takhminrotbe22.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="241" hspace="0" border="0" vspace="0" width="166"><br><br><br><br><br><br><br><div align="right"><ul><li><font color="#FF6600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://s3.picofile.com/file/8207954734/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_www_konkurmilad_ir_.rar.html" target="_blank" title="تخمین رتبه کنکور"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانلود نرم افزار با حجم 3.01 مگابایت / <font color="#FF6600">Pico File</font><br></font></a></span></font></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><br></p></div></div> text/html 2015-08-09T04:46:22+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی علوم ارتباطات اجتماعی (انسانی) http://konkurmilad.mihanblog.com/post/76 <br><br><br><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/b.gif" alt="کنکور میلاد مجری اصلی طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="307" hspace="0" border="0" vspace="0" width="426"><br><br><br><br></div> text/html 2015-08-09T04:26:50+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی مهندسی برق (ریاضی - فنی مهندسی) http://konkurmilad.mihanblog.com/post/75 <br><br><br><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/PowerEngineering.jpg" alt="کنکور میلاد مجری اصلی طرح کنکور ارزان است" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><br></div> text/html 2015-08-09T04:17:44+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی رادیولوژی (تجربی-مجموعه پزشکی) http://konkurmilad.mihanblog.com/post/74 <br><br><br><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/2489_124.gif" alt="کنکور میلاد مجری اصلی طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="434" hspace="0" border="0" vspace="0" width="515"><br><br><br><br></div> text/html 2015-08-08T08:17:42+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی مشاوره و راهنمایی (انسانی) http://konkurmilad.mihanblog.com/post/73 <br><br><div align="center"><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/konkurmilad4.jpg" alt="کنکور میلاد مجری اصلی طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="443" hspace="0" border="0" vspace="0" width="513"><br><br><br><br></div> text/html 2015-08-08T07:36:57+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی مهندسی مکانیک (ریاضی - فنی مهندسی) http://konkurmilad.mihanblog.com/post/72 <br><br><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/konkurmilad2.jpg" alt="کنکور میلاد مجری اصلی طرح کنکور ارزان است" align="bottom" height="353" hspace="0" border="0" vspace="0" width="467"><br><br><br><br></div> text/html 2015-08-08T07:09:50+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی علوم آزمایشگاهی (تجربی-مجموعه علوم پزشکی) http://konkurmilad.mihanblog.com/post/71 <br><br><br><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/konkurmilad.jpg" alt="کنکور میلاد مجری اصلی طرح کنکور ارزان است" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><br></div> text/html 2015-08-08T04:49:11+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی طریقه ارتباط با ما...!!! http://konkurmilad.mihanblog.com/post/9 <font size="4"> <font face="Mihan-Koodak"> </font></font><div style="text-align: left;" align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br><br><br><br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><img alt="تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/01/image/16.gif" height="51" border="0" width="547"><br></font></div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br><br><br><br></font><div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1353378/www.konkurmilad.ir1.gif" alt="کنکور میلاد مجری طرح کنکور ارزان" align="bottom" height="703" hspace="0" border="0" vspace="0" width="544"></div></div><div align="center"><div align="center"><br><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"></span></font></div><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><b><font face="Mihan-Koodak"><font color="#663366"><br></font></font></b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font></span></font></div><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="4"> <p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF6600" size="6">آشنایی با انجمن و طرح کنکور ارزان است</font><br><br><br><br><br></font><font face="Mihan-Koodak">این پیام محتوی خبر جریانی است که برای اولین بار در کشور عزیز ما شکل گرفته { خواندن آن&nbsp; چند دقیقه زمان می برد ولی شاید تا آخرین لحظه زندگی شما به آن مرتبت باشد } و آن هم مبارزه با نظام سرمایه داری آموزشی است و جلوگیری از پرداخت هزینه های گزاف و بدون تضمینی است که موسسات مختلف با تبلیغات رنگارنگ از داوطلبان کنکور و دانش آموزان امیدوار اخذ می نمایند که شاید بازی با احساسات ما یا بستگان و خواهر و برادر ما است.</font><br><br><font face="Mihan-Koodak">حال جمعی از دانشجویان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی که اتفاقا خود دوره دیده بزرگترین کلاس های کنکور بوده اند دست از شعار برداشته و تصمیم گرفته اند تجربه و زمان خود را در راستای این امر خدا پسندانه در اختیار برادران و خواهران خود قرار دهند.</font><br><br><font face="Mihan-Koodak">لذا از سه سال گذشته انجمنی با نام&nbsp; "<span style="background-color: rgb(255, 153, 102);">کنکور میلاد</span>" را شکل دادند که طی آن در شهر های <font color="#009900"><b>تهران، اصفهان، قم و کاشان</b></font> کلاس های کنکور بسیار ارزان برگزار کردند سپس در سایتی با همین نام { کنکور میلاد} کاری شگفت کردند، و آن دادن برنامه های مطالاعاتی و مشاوره های انتخاب رشته به صورت کاملا رایگان بود که این امر مورد انتقاد شدید مشاورانی قرار گرفت که همین خدمات را با میلیون ها در آمد انجام می دادند.</font><br><br><br><b><font face="Mihan-Koodak" size="5"><font color="#993399">و اما خبر خوش امسال<font size="7">...</font></font></font></b><br><br><br><font face="Mihan-Koodak">انتخاب هزار نفر از دانش آموزان حاذق تجربی طی سنجشی در طرح "<span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><b>کنکور ارزان است</b></span>" توسط این انجمن و اهدا کمک هزینه کنکور به ایشان که جایزه آن ها شامل ؛</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak">1- یک پشتیبان خصوصی کنکور (<font color="#FF6600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>رایگان</b></span></font>)</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak">2- یک برنامه ریزی اختصاصی درسی (<font color="#FF6600"><b>رایگان</b></font>)</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak">3- اهدا کد تخفیف یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومانی خرید جزوات تخصصی کنکور انجمن</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></p><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="5"><font face="Mihan-Koodak">در نتیجه برندگان می توانند بسته آموزشی دو میلیون تومانی دروس تخصصی کنکور</font></font></b></p><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="5"><font face="Mihan-Koodak"> را که برای اولین بار به صورت دست نویس و ترکیبی است به قیمت 350 هزار تومان</font></font></b></p><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="5"><font face="Mihan-Koodak"> دریافت کنند</font></font></b><br><br></p><p align="center"><br><font face="Mihan-Koodak">حال شما هم می توانید به این انجمن ملحق بشید و هم در این راستا مبارزه کنید و هم از امکانات آن برای موفقیت خود و خانواده و دوستانتان استفاده کنید.</font><br><br><br></p></font><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="4">کسب اطلاعات بیشتر از جزوات و خدمات برندگان از طریق تماس با شماره ی :&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><b>09367126579<br><br><br></b></span></font></div> text/html 2015-05-30T06:01:04+01:00 konkurmilad.mihanblog.com بهنام رحیمی جمع بندی کنکور 94 http://konkurmilad.mihanblog.com/post/67 <p align="center"><br></p><p align="center"><img id="yui_3_5_1_2_1432966853180_569" aria-label="جمع بندی کنکور" alt="" src="http://dl.tobayen.ir/uploads/img/konkur942.jpg" height="377" width="407"></p>