کنکور و مشاوره (کنکور میلاد) - مجری طرح "کنکور ارزان است"

▬ برنامه ی عیدانه
▬ وب سایت کنکور میلاد باز می گردد
▬ فیلم آموزش استفاده صحیح از جزوات کنکور
▬ دانلود نمونه جزوات انجمن کنکور میلاد
▬ سامانه پرسش و پاسخ
▬ نرم افزار تست یار
▬ نرم افزار تخمین رتبه کنکور
▬ علوم ارتباطات اجتماعی (انسانی)
▬ مهندسی برق (ریاضی - فنی مهندسی)
▬ رادیولوژی (تجربی-مجموعه پزشکی)
▬ مشاوره و راهنمایی (انسانی)
▬ مهندسی مکانیک (ریاضی - فنی مهندسی)
▬ علوم آزمایشگاهی (تجربی-مجموعه علوم پزشکی)
▬ طریقه ارتباط با ما...!!!
▬ جمع بندی کنکور 94